‘சாம்பியன்ஸ் ஆப் சென்னை’ விருதுகளுக்கு நபர்களை பரிந்துரைக்கலாம்

சாம்பியன்ஸ் ஆப் சென்னை விருதுகள் பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா? மயிலாப்பூரைச் சேர்ந்த அறக்கட்டளையால் வழங்கப்படுகிறது. 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்த விருதுக்கு தகுதியான…