இந்த சமூகம் சனிக்கிழமை இரவு புவி நேரத்தை அனுசரித்தது. பொது விளக்குகள் அணைக்கப்பட்டன.

ஆர்.ஏ.புரம் ராமகிருஷ்ணா நகரின் சில தெருக்களில் வசிக்கும் சமூகத்தினர் சனிக்கிழமை இரவு புவி நேரத்தை கடைபிடித்தனர். திருவீதி அம்மன் கோயில் தெருவின்…