‘ஒவ்வொருவரும், ஒருவருக்கு கற்றுக்கொடுங்கள்’ திட்டத்தின் கீழ், இந்த அறக்கட்டளை இந்த ஆண்டு 2000 மாணவர்களுக்கு ஆதரவளிக்க உள்ளது.

1997 இல், இந்தியாவின் 50வது சுதந்திர தினத்தில், சகுந்தலா ஜெகநாதன், அறங்காவலர், தி சி.பி. ராமசுவாமி ஐயர் அறக்கட்டளை, ‘ஒவ்வொருவரும், ஒருவருக்கு…