இராணி மேரி கல்லூரியின் புவியியல் மற்றும் சுற்றுலாத் துறை சார்பில் இன்று காலை முதல் இரண்டு நாள் விழா.

TourEx 2022, மயிலாப்பூரில் உள்ள இராணி மேரி கல்லூரியில் இரண்டு நாள் கண்காட்சி மற்றும் கலாச்சார விழா இன்று காலை தொடங்குகிறது.…

Verified by ExactMetrics