செயின்ட் தாமஸ் இலவச ஆரம்பப் பள்ளியில் 1984ல் படித்த மாணவர்களின் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி

சாந்தோமில் உள்ள செயின்ட் தாமஸ் இலவச ஆரம்பப் பள்ளியின் 1984 பேட்ச் மாணவர்கள் மே 29, ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று பள்ளி வளாகத்தில் ஒன்று கூடுகிறார்கள். கூட்டம் காலை 11 மணிக்கு தொடங்குகிறது.

இந்த பள்ளி வளாகம் சாந்தோம் கதீட்ரலுக்கு எதிரே உள்ளது மற்றும் சாந்தோம் சமூக நலக்கூடத்திற்கு அருகில் உள்ளது.

தொடர்புக்கு – இஸ்ரேல் தேவதாஸ் – 7395964933 | 9841728808

இங்கு இடம்பெற்றுள்ள புகைப்படம் சாந்தோம் கதீட்ரல் பகுதி ஆகும்.

Verified by ExactMetrics