ஆழ்வார்பேட்டை குடியிருப்பாளர் சதுரங்கம் தொடர்பான பாடலை உள்ளூர் வரலாற்றுடன் எழுதியுள்ளார்.

இந்தியாவில் மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற்றுவரும் செஸ் ஒலிம்பியாட் நினைவாகவும், இந்திய வரலாறு மற்றும் புராணங்களுக்கு அதன் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்தும் விதமாகவும், திருவாலம்பொழில் கே.ராம்குமார் (டிகேஆர்) திருப்பூவனூர் கோவிலுக்கு சதுரங்கத்துடனும் புராணங்களுடனும் உள்ள தொடர்பை இணைத்து ஒரு தமிழ் பாடலை (சாஹித்தியம்) எழுதியுள்ளார்.

திருவாரூர் மாவட்டம் நீடாமங்கலம் அருகே உள்ள திருப்பூவனூரில் 1500 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான பழமையான சதுரங்க வல்லப நாதர் (சிவன்) கோயிலின் புராணத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி, சதுரங்கம் தமிழ்நாட்டுடன் ஒரு வரலாற்றுத் தொடர்பைக் கொண்டுள்ளது.

டி.கே.ஆரின் பாடலை ராக வளைச்சியில் டியூன் செய்து, பிரபல கர்நாடக இசைப் பாடகரான சிக்கில் குருசரண் பாடியுள்ளார்.

பாடல் அனைவரும் கேட்கும் வகையில் “TKR MUSIC India” என்ற YouTube சேனலில் வெளியிடப்படவுள்ளது.

இங்கு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள புகைப்படம் பிரதிநிதித்துவத்திற்காக மட்டுமே.