லஸ்ஸில் உள்ள தேவாலயத்தில், சனிக்கிழமை கரோல்கள், ஞாயிற்றுக்கிழமை கிறிஸ்துமஸ் கண்காட்சி

இந்த வாரம் லஸ்ஸில் உள்ள அவர் லேடி ஆஃப் லைட் சர்ச்சில் கிறிஸ்துமஸ் வாரமாக நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறவுள்ளது.

சனிக்கிழமை மாலை, தேவாலய சமூகத்தின் ‘அன்பியம்’ குழுக்கள் மாறி மாறி கரோல் பாடுவார்கள். அவர்களுடன் தேவாலய பாடகர்களும் இணைந்து பாடவுள்ளனர்.

ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை கிறிஸ்துமஸ் கண்காட்சி, அங்கு குழுக்கள், அலங்காரங்கள், உலர் உணவு பொருட்கள் மற்றும் தின்பண்டங்கள் மற்றும் இனிப்புகள், பரிசுகள் மற்றும் பிற பொருட்களை ஸ்டால்கள் அமைத்து விற்பனை செய்வர். கண்காட்சி காலை 8 மணிக்குத் திறந்து மதியம் 1 மணிக்கு நிறைவடைகிறது.