கதீட்ரல் பாரிஷனர்களுக்காக சாந்தோம் பகுதியில் பொது இடங்களில் கரோல்களை பாடிய குழுவினர்

சாந்தோம் கதீட்ரலின் கரோல் பாடும் குழு, கடந்த வார இறுதியில் மூன்று மூடுபனி மாலைகளில், இந்த பகுதியில் பல இடங்களில் கிறிஸ்துமஸ் விழாவின் உணர்வை எடுத்துச் சென்றது.

கதீட்ரலின் உதவி திருச்சபை பாதிரியார் ரிச்சி வின்சென்ட், ஒரு டசனுக்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்கள் மற்றும் இசைக்கருவிகளுடன் ஒரு சிறிய வேனில் ஏறி சந்தோமை சுற்றியுள்ள பல சிறிய பெரிய தெருக்களுக்கு சென்று கரோல் பாடல்களை பாடினர். இந்த குழுவை பாதிரியார் ரிச்சி வின்சென்ட் வழிநடத்தினார்.

“எங்கள் பாரிஷனர்கள் வசிக்கும் ஒவ்வொரு மண்டலத்திலும் நாங்கள் மூன்று இடங்களைத் தேர்ந்தெடுத்து கரோல்களைப் பாடினோம்” கரோல்களை பாடும் போது மக்கள் எங்களை சுற்றி கூடினர். என்று பாதிரியார் வின்சென்ட் கூறினார்.

சில இடங்களில், தேவாலயத்திற்கு செல்பவர்கள் கொடுத்த கேக் துண்டுகளையும் மற்றும் குக்கீகளையும், சாண்டா கிளாஸ் உடை அணிந்திருந்த கரோலர்கள் பெற்றனர்.

Verified by ExactMetrics