சென்னை மெட்ரோ: மெரினா புல்வெளியில் உள்ள மரங்கள் இராணி மேரி கல்லூரி வளாகத்திற்கு இடமாற்றம்

காந்தி சிலையைச் சுற்றியுள்ள மெரினா புல்வெளிகளில் இருந்த பெரிய மரங்கள் அனைத்தையும் இடமாற்றம் செய்து ராணி மேரி கல்லூரி வளாகத்தில் சென்னை மெட்ரோ நிறுவனம் நட்டுள்ளது.

சென்னை மெட்ரோ திட்டத்தின் 2-வது கட்டத்தில் கடற்கரையோரப் பகுதி இரண்டு ரயில் பாதைகளுக்கான நிலையமாக உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது. சிலைக்கு தெற்கே தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டு மரங்கள் கவனமாக அகற்றப்பட்டு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டன.

ஒவ்வொரு மரத்திற்கும் சி.எம்.ஆர்.எல் ஒப்பந்தக்காரரால் பெயரிடப்பட்டுள்ளது மற்றும் இந்த மரங்களை கல்லூரி வளாகத்தின் வடக்கு எல்லையில் காணலாம்.