சென்னை மெட்ரோ: கச்சேரி சாலையின் கிழக்கு முனையில் உள்ள கடைகளுக்கு நிச்சயமற்ற எதிர்காலம்.

சென்னை மெட்ரோ வேலைகளின் காரணமாக கச்சேரி சாலையின் கிழக்கு முனையில் அமைந்துள்ள கடைகளில் அவர்களது வியாபாரம் குறித்த நிச்சயமற்ற தன்மை நிலவுகிறது.

சென்னை மெட்ரோவிற்கான பூர்வாங்க பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன, மேலும் மெட்ரோ பணிக்காக தமிழ்நாடு காவலர் குடியிருப்பில் இருந்து ஒரு பெரிய நிலம் எடுக்கப்பட்ட பிறகு, அருண்டேல் தெருவுக்கு எதிரே உள்ள இந்த பரபரப்பான சாலையின் ஒரு பக்கத்தில் தொழிலாளர்கள் மற்றொரு பகுதியை எடுத்துள்ளனர்.

தொழிலாளர்கள் இப்போது இங்கு போக்குவரத்து மற்றும் இதர அடையாள பலகைகளை நிறுவிவருகின்றனர், இது இங்கு முக்கிய சிவில் வேலைகளின் தொடக்கத்தை குறிக்கிறது. இதன் காரணமாக இங்குள்ள சில்லறை விற்பனை கடைகளின் வியாபாரம் பெரிதும் பாதிக்கப்படும்.

சிலருக்கு இடத்தை மாற்றுவதற்கான திட்டங்கள் உள்ளன, மற்றவர்கள் போக்குவரத்து விதிமுறைகளுக்காக காத்திருக்கிறார்கள்.