‘ஹோலி வித் கிருஷ்ணா’ பயிற்சி பட்டறையை ரசித்த குழந்தைகள்

ஆர்.ஏ.புரத்தில் உள்ள பால வித்யா குழந்தைகளிடம் கலாச்சாரம் மற்றும் அறிவைப் புகட்ட வி.தீபா, கற்பகம் அவென்யூவில் உள்ள இடத்தில் ‘ஹோலி வித் கிருஷ்ணா’ பயிற்சி பட்டறையை நடத்தியது.

இந்த பயிற்சி பட்டறையில் பங்கேற்ற குழந்தைகள், கதை அமர்வுகள் மூலம் விழாவின் முக்கியத்துவத்தை அறிந்து, இசைக்கு ஏற்ப நடனமாடினர் என்றார் தீபா. மேலும் பல்வேறு ஆக்கப்பூர்வமான நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றன.