பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் புகார் அமைப்பு; கால்நடைத் தொல்லை குறித்து மந்தைவெளிப்பாக்கம் குடியிருப்பாளரின் சான்று

பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் தொலைபேசி/ஆன்லைன் சேவை எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதற்கு இது ஒரு தெளிவான சான்று. டாக்டர். ரபீந்தர் போவாஸ் பகிர்ந்தபடி, மந்தைவெளிப்பாக்கம், 19/9 மூன்றாவது டிரஸ்ட் கிராஸ் தெருவின் “பெத்தேல்”. அவரது பகுதியில் கால்நடைகள் வளர்க்கப்பட்டு விடுவிக்கப்படும் குழப்பம் இப்போது சில ஆண்டுகளாக உள்ளது, அதைக் கட்டுப்படுத்த பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி இதுவரை சிறிதும் ஏதும் செய்யவில்லை.

செப்டம்பர் 12 காலை 8.29 மணி

இடம் பகுதி – மந்தைவெளிப்பாக்கம் வட்டாரம்-மந்தைவெளிப்பாக்கம் தெரு-3வது டிரஸ்ட் கிராஸ் தெருவில் திரியும் கால்நடைகள் மீது புகார் அளித்த திரு/திருமதி ரபீந்தர் போவாஸ் (9841049140) அவர்களுக்கு நன்றி. உங்கள் புகார் எண்: 2022-852. NGO. அனைத்து எதிர்கால குறிப்புகளுக்கும் இதைப் பார்க்கவும்.

செப்டம்பர் 13ம் தேதி காலை 11.21 மணி

திரு/திருமதி ரபீந்தர் போவாஸ் (9841049140) உங்கள் புகார் எண் (2022-852NGO) உடன் திரியும் கால்நடைகள் மீதான உங்கள் புகார் கவனிக்கப்பட்டது. ஏதேனும் கூடுதல் தகவலுக்கு, உங்கள் புகார் எண்ணுடன் போர்ட்டலில் உள்நுழையவும்.

டாக்டர் போஸிடமிருந்து மயிலாப்பூர் டைம்ஸ்க்கு வந்த குறிப்பு –
கால்நடைகள் முன்பு போலவே உள்ளன – மகிழ்ச்சியுடன் தெரு முழுவதும் சுற்றி திரிகிறது. சிறுநீர் மற்றும் சாணத்தின் துர்நாற்றம் மிகவும் விரும்பத்தகாதது.

Verified by ExactMetrics