ஸ்ரீ கபாலீஸ்வரர் கோயில்: பன்னிரு திருமுறை திருவிழாவின் உச்சக்கட்டத்தை குறிக்கும் வகையில் ‘நால்வரின்’ பிரமாண்ட அலங்காரம்

ஸ்ரீ கபாலீஸ்வரர் கோயிலில் பிரதோஷ மாலையில் தொடங்கி 12 நாட்கள் பன்னிரு திருமுறை திருவிழா நடைபெற்றது. இவ்விழாவில் புகழ்பெற்ற நான்கு சைவ துறவிகளின் புனித திருமுறைகள் பாடப்பட்டது.

ஓதுவார் சத்குருநாதன் அவர்கள் மாலை 5 மணி முதல் 7 மணி வரை திருமுறைகளை வழங்குவதற்காக தமிழகம் முழுவதிலும் உள்ள திருமுறை அறிஞர்களை வரவழைத்து, இந்த வசனங்களின் சிறப்புகள் குறித்து 90 நிமிடங்களுக்கு உரை நிகழ்த்தினார்.

ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை, நான்கு நால்வர்கள் வண்ணமயமான வஸ்திரங்கள் மற்றும் மாலைகளால் அழகாக அலங்கரிக்கப்பட்டனர். ஒவ்வொரு அலங்காரமும் சிறப்பும் தனித்தன்மையும் உடையதாக இருந்தது.

செய்தி மற்றும் புகைப்படம்: எஸ் பிரபு