இந்த வருடம் கொலு பொம்மைகள் விற்பனை எவ்வாறு நடைபெறுகிறது.

வடக்கு மாட வீதியில் உள்ள பஜாரில் கொலு பொம்மை கடைகளின் வியாபாரம் இதுவரை பெரியளவில் இருப்பதாகத் தெரியவில்லை.

ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று வியாபாரிகளின் கடைகள் குறைவாகவே இருந்தது, மேலும் பெரும்பாலான பொம்மைகள் ரூ.500க்கும் அதிகமாகவும் விற்கப்படுகின்றன; விலைகள் நிச்சயமாக பல கடைக்காரர்களின் வியாபாரங்களை தள்ளி வைக்கின்றன, மேலும் சிலர் சிறிய பொம்மைகளை ஏன் கடைகளில் காட்சிப்படுத்தவில்லை மற்றும் விற்கவில்லை என்று கேட்கிறார்கள்.

பொம்மைகளில் உள்ள பலவகைகள் இங்கு இல்லை, நவராத்திரியை முன்னிட்டு இந்த தெருவில் சலசலப்பு இன்னும் குறைவாக இருப்பதற்கு இதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம்.

கடைக்காரர்கள் ஸ்ட்ரீமிங் செய்கிறார்கள், ஆனால் விற்பனை சராசரியை விட குறைவாக உள்ளது.

எந்த வகையான பொம்மைகள் விற்கவேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறீர்கள்? எங்களிடம் கூறுங்கள். மின்னஞ்சல் முகவரி: mytimesedit@gmail.com

Verified by ExactMetrics