மெட்ராஸ் டே 2022 : லஸ்ஸில் ஆகஸ்ட் 22ல் பள்ளிகளுக்கான ஹெரிடேஜ் போட்டி. இப்போது பதிவுகள் தொடக்கம்.

மெட்ராஸ் டே 2022 (சென்னை தினம்) கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக மயிலாப்பூரில் நடைபெறும் வருடாந்திர ஹெரிடேஜ் ஆஃப் சென்னை போட்டிக்கு நகரத்தில் உள்ள பள்ளிகள் இப்போது பதிவு செய்யலாம்.

குழுக்கள் ஆய்வு, தொகுத்தல், ஒரு பாடத்தில் ஒரு பவர்பாயிண்டு விளக்கக்காட்சியை உருவாக்குதல் மற்றும் இந்த ஆண்டு, தீம் ‘தெருக்கள்’; அணிகள் 3/4 உள்ளூர் பகுதிகளிலுள்ள தெருக்களை வரலாறுகளுடன் தேர்ந்தெடுத்து அவற்றை வழங்கலாம்.

போட்டி ஆகஸ்ட் 22, திங்கள்கிழமை லஸ்ஸில் உள்ள ரானடே நூலகத்தில், காலை 9 மணி முதல் நடைபெறும்.

உங்கள் பள்ளி பதிவு செய்ய விரும்பினால், ஆகஸ்ட் 15க்குள் பதிவு செய்யவும். மேலும் விவரங்களுக்கு www.themadrasday.in வலைதளத்திற்குச் சென்று contest பிரிவை பார்க்கவும்.

Verified by ExactMetrics