மயிலாப்பூர் பைன் ஆர்ட்ஸ் கிளப்பில் ‘மத்தவிலாச பிரஹசனம்’, தமிழில் சமஸ்கிருத நாடகம் : ஆகஸ்ட் 12

“மத்தவிலாச பிரஹசனம்” சமஸ்கிருத நாடகம் இப்போது தமிழில் வழங்கப்படுகிறது. கி.பி 7 ஆம் நூற்றாண்டில் பல்லவ மன்னன் மகேந்திரவர்மனால் எழுதப்பட்டதாக நம்பப்படுகிறது.

இந்த நாடகத்தை இப்போது சென்னை கலைக்குழு தமிழில் வழங்குகிறது. நாடகம் மற்றும் இயக்கம் பிரளயன். நாடகம் ஆகஸ்ட் 12, வெள்ளிக்கிழமை மாலை 6 மணிக்கு. மயிலாப்பூர் முசிறி சுப்ரமணியம் சாலையில் உள்ள மயிலாப்பூர் பைன் ஆர்ட்ஸ் கிளப்பில் நடைபெறவுள்ளது.

இந்த நாடகத்தை தமிழ் நாடு இயல் இசை நாடக மன்றம் வழங்குகிறது. அனைவரும் வரலாம்.

Verified by ExactMetrics