ஞாயிற்றுக்கிழமை ஐபாகோ ஐஸ்கிரீம் பார்லரில் மேளா

லஸ் சர்ச் சாலையில் உள்ள ஐபாகோ ஐஸ்கிரீம் பார்லர் (ஸ்டேட் வங்கி எதிரில், அம்ருததாஞ்சன்) மே 19 அன்று (மதியம் 1 மணி முதல் 6 மணி வரை) குழந்தைகளுக்கான வேடிக்கையான நிகழ்ச்சியை நடத்துகிறது.

ஐஸ்கிரீம் மற்றும் கிரீம் கேக் ருசிக்கும் அமர்வுகள், விளையாட்டுகள் மற்றும் டீசர்கள், எளிய அறிவியல் சோதனைகள் இருக்கும். அனைவரும் வரலாம்.

Verified by ExactMetrics