வடக்கு மாட வீதியில் புதிய டயகனாஸ்டிக்ஸ் ஆய்வகம் திறக்கப்பட்டுள்ளது.

வேளச்சேரியைச் சேர்ந்த பல் மருத்துவர் டாக்டர் கீர்த்தனா, மயிலாப்பூர் வடக்கு மாட வீதியில் மருத்துவ டயகனாஸ்டிக்ஸ் ஆய்வகத்தை திறந்துள்ளார். இது அப்பல்லோ டயகனாஸ்டிக்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

இந்த டயகனாஸ்டிக்ஸ் ஆய்வகம் பலவிதமான பரிசோதனைகளை வழங்குகிறது மற்றும் வீட்டிற்கே வந்து பரிசோதனை அடிப்படையிலான சேவைகளையும் வழங்குகிறது என்று அவர் கூறுகிறார்.

பிப்ரவரி 26 மற்றும் 27ல் மயிலாப்பூர் மக்களுக்கு சிறப்பு சேவை வழங்கப்படுகிறது.

முகவரி: எண் 9, முதல் தளம், வடக்கு மாட வீதி, மயிலாப்பூர். மேலும் தொடர்புக்கு: 78457 67889 என்ற எண்ணை அழைக்கவும்.

Verified by ExactMetrics