மயிலாப்பூரில் ஆவணி அவிட்ட நாளில் பூணூல் மாற்றும் சடங்கு

ஆவணி அவிட்டத்தை முன்னிட்டு, ஆகஸ்ட் 30 புதன்கிழமை மயிலாப்பூரில் உள்ள பல இடங்களில் இன்று அதிகாலை முதல் பூணூல் மாற்றும் நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

மயிலாப்பூரில் உள்ள திருவள்ளுவர் கோயிலில் அப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் முப்பது பேர் வீதம் ஒரு தொகுதியாக, இங்குள்ள கோவில் வளாகத்தில் சடங்குக்காக அமர்ந்திருந்தனர்.

செய்தி: மதன் குமார்

Watch video: https://www.youtube.com/watch?v=DEZAx9A4qRs

Verified by ExactMetrics