ஆர்.கே.நகரில் வசிக்கும் சமூகத்தினர் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு தீபாவளி பரிசுகளை வழங்கினர்

ஆர்.ஏ.புரத்தில் உள்ள ஆர்.கே.நகர் பகுதியை உள்ளடக்கிய ஆர்.கே.நகரா அசோசியேஷன், குடும்பங்களுடனான உறவை வலுப்படுத்தவும், இந்த நகரை பராமரிக்கும் ஊழியர்களை கவுரவப்படுத்தவும் சிறப்பு சந்தர்ப்பங்களில் சமூக நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவதை ஒரு முக்கிய நிகழ்வாக நடத்துகிறது.

தீபாவளிக்கு, இந்த அமைப்பானது, நகரில் உள்ள குப்பைகளை அகற்றும் அனைத்து உர்பேசர் சுமீத் ஊழியர்களையும் அழைத்து, ஒவ்வொருவருக்கும் அவர்களது குழந்தைகளுக்கு ஆடைகள் மற்றும் இனிப்புகளை பரிசாக அளித்தது.

Verified by ExactMetrics