செயின்ட் பீட்ஸ் பள்ளியில் எளிமையான பொங்கல் கொண்டாட்டம்.

ஜனவரி 11 அன்று சாந்தோமில் உள்ள செயின்ட் பீட்ஸ் ஆங்கிலோ இந்தியன் பள்ளியில் பொங்கல் விழா கொண்டாட்டங்கள் சிறிய அளவில் நடைபெற்றன.

விழாவையொட்டி நாட்டுப்புற நடனம் மற்றும் பாடல்கள் எதுவும் இல்லை என்றாலும், மாணவர்கள் புதிதாக சமைத்த இனிப்புப் பொங்கலை, ஒவ்வொரு வகுப்பறையிலும் விநியோகம் செய்யப்பட்டது.

பழைய பெடியன்ஸ் சங்கத்தின் (பள்ளியின் முன்னாள் மாணவர்கள்) ஆதரவுடன் இது சாத்தியமானது.

மேலும், ஸ்காலஸ்டிக் புத்தகங்கள் 1978ம் ஆண்டு பேட்ச் முன்னாள் மாணவர்களால், பள்ளி நூலகத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன என்று ஓல்ட் பெடியன்ஸ் பிரிவின் செயலாளர் ஸ்டாஃபோர்ட் மாண்டல் கூறுகிறார்.