ஆர்.ஏ.புரத்தில் அரசு நடத்தும் பயிற்சி மையத்தில் யூபிஎஸ்சி ப்ரீலிமினரி தேர்வுக்கு பயிற்சி

2023 ஆம் ஆண்டுக்கான யுபிஎஸ்சி தேர்வுகளுக்கான முதற்கட்டப் பயிற்சி பெற விரும்புவோர், தமிழ்நாடு அரசு ஆர் ஏ புரத்தில் உள்ள தனது…