பங்குனி உற்சவம்: கோவிலில், திருவிழாவிற்காக அர்ச்சகர்களின் எண்ணிக்கை இரட்டிப்பு.

உற்சவம் தொடங்குவதை முன்னிட்டு ஸ்ரீ கபாலீஸ்வரர் கோயிலில் பரம்பரை அர்ச்சகர்களுடன் மாநிலம் முழுவதும் இருந்து 20 கூடுதல் அர்ச்சகர்கள் இணைந்துள்ளனர். இவர்களில்…

Verified by ExactMetrics