அவர் லேடி ஆஃப் பான் செக்கர்ஸ் ஆரம்பப் பள்ளியில் அறிவியல் தினத்தில் நடைபெற்ற கண்காட்சி.

மயிலாப்பூர் மாதா சர்ச் சாலையில் அமைந்துள்ள அவர் லேடி ஆஃப் பான் செக்கர்ஸ் நர்சரி மற்றும் பிரைமரி பள்ளியில் தேசிய அறிவியல்…

Verified by ExactMetrics