லஸ்ஸில் உள்ள தேவாலயத்தில் கரோல்களும் விழாக்களும் கிறிஸ்துமஸ் விழாவை உற்சாகப்படுத்தியது

கடந்த வார இறுதியில் லஸ்ஸில் உள்ள அவர் லேடி ஆஃப் லைட் சர்ச்சில் கிறிஸ்மஸ் உற்சாகமாக இருந்தது. டிசம்பர் 17 மாலை,…

லஸ்ஸில் உள்ள தேவாலயத்தில், சனிக்கிழமை கரோல்கள், ஞாயிற்றுக்கிழமை கிறிஸ்துமஸ் கண்காட்சி

இந்த வாரம் லஸ்ஸில் உள்ள அவர் லேடி ஆஃப் லைட் சர்ச்சில் கிறிஸ்துமஸ் வாரமாக நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறவுள்ளது. சனிக்கிழமை மாலை, தேவாலய…

உள்ளூர் தேவாலயங்களில் புனித வார சேவைகள் தொடங்கியது

மாண்டி வியாழன் என்று அழைக்கப்படும் புனித வார சேவைகள் உள்ளூர் தேவாலயங்களில் கடந்த வியாழக்கிழமை தொடங்கியது. இவை தேவாலய நாட்காட்டியில் உள்ள…

Verified by ExactMetrics