ஆர்கே சென்டரில் கர்நாடக சங்கீதத்தின் மகாசிவராத்திரி அகண்டம்

கர்நாடக சங்கீதத்தின் மகாசிவராத்திரி அகண்டம், பிப்ரவரி 18-ம் தேதி, லஸ்ஸில் உள்ள ஆர்கே சென்டரில் மாலை 3 மணி முதல் மறுநாள்…

லஸ் அருகே உள்ள ஆர்கே சென்டரில் சிவராத்திரி அகண்டம்

லஸ் அருகே உள்ள ஆர்கே சென்டரில் மார்ச் 1ம் தேதி சில பிரபலமான கர்நாடக இசைக் கலைஞர்களைக் கொண்ட ஒரு மஹா…