ஆர்.கே. சென்டரில் 12வது ஆண்டு இசை விழாவை நவம்பர் 18 முதல் கொண்டாடுகிறது

கச்சேரிகள், பேச்சுக்கள் மற்றும் திரையிடல்களுக்கான மையமான லஸ்ஸில் உள்ள ஆர்கே சென்டர் அதன் 12வது ஆண்டு இசை விழாவை நவம்பர் 18…