இந்த மே 1 முகாமில் இரத்த தானம் செய்யுங்கள். பி.எஸ். மேல்நிலைப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர்கள் ஏற்பாடு.

மயிலாப்பூரில் உள்ள பி.எஸ். மேல்நிலைப் பள்ளி (மெயின்) 1989-1991 எஸ்.எஸ்.எல்.சி பேட்ச் உறுப்பினர்களால் நிர்வகிக்கப்படும் இளம் விழுதுகள் அறக்கட்டளை ஆண்டுதோறும் இரத்த…

பி.எஸ் மேல்நிலைப்பள்ளியின் முன்னாள் மாணவர்கள் சார்பாக மே 1 ஆம் தேதி இரத்த தான முகாம்.

பி.எஸ் மேல்நிலைப்பள்ளியின் முன்னாள் மாணவர்கள் குழு. பல சமூக பணிகளை செய்து வருகிறது, இதில் இரத்த தான முகாம்களை நடத்துவதும் ஒன்று.…

Verified by ExactMetrics