சவேரா ஹோட்டலில் சோழர்களின் உணவுத் திருவிழா.

டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் சாலையில் உள்ள ஹோட்டல் சவேராவில் உள்ள மால்குடி உணவகத்தில், பிப்ரவரி 17 முதல், சோழர் உணவுத் திருவிழா நடைபெறுகிறது.…

ஹோட்டல் சவேரா உணவகத்தில் தமிழ்நாடு உணவுத் திருவிழா. நவ.18 முதல்.

மயிலாப்பூரில் உள்ள சவேரா ஹோட்டலில் உள்ள மால்குடி உணவகத்தில் தமிழ்நாடு உணவுத் திருவிழா நடைபெறுகிறது. இங்கு மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பிரபலமாக…

Verified by ExactMetrics