சவேரா ஹோட்டலில் சோழர்களின் உணவுத் திருவிழா.

டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் சாலையில் உள்ள ஹோட்டல் சவேராவில் உள்ள மால்குடி உணவகத்தில், பிப்ரவரி 17 முதல், சோழர் உணவுத் திருவிழா நடைபெறுகிறது.

மெனுவில் ஊன் சோறு, நெய் அடிசில், மீன் கொழுங்குறை மற்றும் வெற்றிலை கோழி ஆகியவை அடங்கும், இவை தமிழ்நாட்டின் தஞ்சாவூர் – புதுக்கோட்டை – திருச்சி மண்டலத்தின் பிரபலமான பிரபலமான உணவுகளாகும்.

A-la-carte, மதிய உணவு மற்றும் இரவு உணவிற்கு. மார்ச் 3 வரை. 9710421422 என்ற எண்ணிற்கு அழைக்கவும்

இங்கு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள படம் இங்கு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள விவரங்களுடன் தொடர்புடையது அல்ல; பிரதிநிதித்துவத்திற்காக மட்டுமே

Verified by ExactMetrics