சென்னை மெட்ரோ: லஸ் சர்க்கிளுக்கு செல்லும் வழி குறுகியது.

சென்னை மெட்ரோ பணிக்கான தடுப்புகள் இந்த இடத்தை முழுவதுமாக அடைத்த பிறகும், லஸ் சர்ச் சாலை அல்லது ஆர் கே மட சாலை பக்கத்திலிருந்து லஸ் சர்க்கிளுக்குச் செல்ல வேண்டுமா?

நீங்கள் நடந்து அல்லது உங்களது சைக்கிள் அல்லது பைக்கில் செல்லலாம். ஆனால் அது பெரும் ஆபத்து.

மேலும், சென்னை மேட்ரோவுக்கு முந்தைய நாட்களைப் போலவே மக்கள் இன்றும் இதைச் செய்து வருகின்றனர். ஆனால் இது ஒரு நல்ல செயல் அல்ல.

நேரு நியூஸ் மார்ட் மற்றும் ஹோட்டல் சுக நிவாஸ் ஆகியவற்றுடன் நடைபாதை எப்போதும் குறுகலாக இருந்தது. வியாபாரம் இப்போது இல்லாமல் இருந்தாலும், இங்கிருந்த வியாபாரிகள் இன்னும் பேக் அப் செய்யவில்லை; அவர்கள் மாற்று இடங்களைத் தேடி போராட்டங்களை நடத்தினார்கள்.

லஸ் சர்ச் சாலையில் நடைபாதையில் இருந்து பெரிய தடுப்புகள் இரண்டு அடி அகலத்தை மட்டுமே விட்டுச்செல்கின்றது. வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பாதசாரிகள் லஸ் சர்க்கிள், ஆர் கே மட் ரோடு மற்றும் மாட வீதி பகுதிகளுக்கு அணுகுவதற்கான வழியை தொடர்ந்து நெருக்கி வருகின்றனர்.

செய்தி, புகைப்படம்: பாஸ்கர் சேஷாத்ரி

Verified by ExactMetrics