பூக்கள் மற்றும் பழங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட எம்.ஆர்.சி.நகர் ஸ்ரீ அய்யப்பன் கோயில்

ஒவ்வொரு ஆண்டும், தமிழ் புத்தாண்டு மற்றும் விஷுக்கு, எம்.ஆர்.சி.நகரில் உள்ள ஸ்ரீ ஐயப்பன் கோவிலில் நிர்வாகத்தினர் ஏராளமான பழங்கள் மற்றும் பூக்களால்…