இந்த A1 சிப்ஸ் ஸ்டோரில் பலவிதமான சிப்ஸ், சேவரிஸ் மற்றும் ஊறுகாய்களும் கிடைக்கின்றது.

பிரபலமான ஏ1 சிப்ஸ், சேவரிஸ் மற்றும் ஸ்வீட்ஸ் கடை முசிறி சுப்பிரமணியம் சாலையில் சில காலமாக விற்பனை நிலையத்தைக் கொண்டுள்ளது. வாழைப்பழத்தில்…

Verified by ExactMetrics