சில சபாக்கள் மாதாந்திர கச்சேரிகளை, வழக்கம் போல சபாக்களில் அமர்ந்து ரசிக்க ஏற்பாடு செய்துள்ளது.

மயிலாப்பூர் பகுதிகளில் உள்ள சபாக்களில் இதுநாள் வரை கச்சேரிகள் மற்றும் நாடகங்கள் நடத்துவது சம்பந்தமாக எவ்வித தகவலும் இல்லை. சிலர் மட்டுமே…

Verified by ExactMetrics