கத்தோலிக்க வல்லுநர்கள் ஜேசுட் அறிஞரின் விரிவுரையை செப்டம்பர் 17ல் நடத்த ஏற்பாடு.

கிறிஸ்ட் ஃபோகஸ் மற்றும் கத்தோலிக்க வல்லுநர்களின் அமைப்பு, சாந்தோம், கச்சேரி சாலை, பாஸ்டோரல் சென்டரில் தொடர் விரிவுரைகளை நடத்துகிறது. ‘எல்லாவற்றையும் புதிதாக…

Verified by ExactMetrics