செட்டிநாடு வித்யாஷ்ரம் பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெற்ற பள்ளிகளுக்கு இடையேயான ‘மைத்ரி’ கலாச்சார விழா.

தொற்றுநோய் காரணமாக இரண்டாண்டு இடைவெளிக்குப் பிறகு, ‘மைத்ரி’எனப்படும் பள்ளிகளுக்கிடையேயான கலாச்சார விழாவில் பல நகரப் பள்ளிகளைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் தங்கள் திறமைகளை…

செட்டிநாடு வித்யாஷ்ரம் பள்ளியில் பள்ளிகளுக்கிடையேயான கலாச்சார விழா

மைத்ரி, செட்டிநாடு வித்யாஷ்ரமத்தின் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடக்கும் கலாச்சார விழா, கொரோனா தொற்றுநோய்க்குப் பிறகு பள்ளி மாணவர்களிடையே தோழமை மற்றும்…