மந்தைவெளிப்பாக்கம் கல்யாணநகர் சங்கத்தில் தசரா விழா.

மந்தைவெளிப்பாக்கம் கல்யாணநகர் சங்கத்தில் ஆண்டுதோறும் தசரா விழா கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த வருடம் அக்டோபர் 15 முதல் 23 வரை சமய மற்றும்…

Verified by ExactMetrics