சுனாமி ஆண்டு நிறைவைக் குறிக்கும் வகையில், கடலோரப் பகுதியில் மீனவர்களுடன் பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்ட கவுன்சிலர்.

காங்கிரஸ் கட்சியின் வார்டு 126 கவுன்சிலர் அமிர்த வர்ஷினி மற்றும் அவரது குழுவினர் டிசம்பர் 26 அன்று கடலோரத்தில் உள்ளூர் மீனவர்களுடன்…

கவுன்சிலர் மழைக்காலத்தில் பயன்படக்கூடிய தொலைபேசி எண்களை குடியிருப்பாளர்களுடன் பகிர்ந்துள்ளார்.

வார்டு 126 ஐ சேர்ந்த காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த கவுன்சிலர் அமிர்த வர்ஷினி, (மந்தைவெளிப்பாக்கம், சாந்தோமில் சில பகுதிகளை உள்ளடக்கியது) உள்ளூர்…

எம்.எல்.ஏ., கவுன்சிலர்கள் அரசின் இலவச மிதிவண்டி வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் மாணவர்களுக்கு சைக்கிள்கள் வழங்கினர்

தமிழ்நாடு அரசின் “மாணவர்களுக்கு இலவச மிதிவண்டித் திட்டத்தின்” முதல் கட்டத்தின் 6-வது பகுதியாக பல்வேறு பள்ளிகளில் இலவச சைக்கிள்கள் வழங்கப்பட்டன. சாந்தோம்…

கவுன்சிலர் அமிர்த வர்ஷினி வார்டு 126ல் நடைபெற்று வரும் குடிமை பணிகளை நேரில் ஆய்வு.

வார்டு 126ல் காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த கவுன்சிலர் அமிர்த வர்ஷினி உள்ளூர் குடிமக்கள் பிரச்சனைகளை நேரில் சென்று ஆய்வு செய்து வருகிறார்.…