சுனாமி ஆண்டு நிறைவைக் குறிக்கும் வகையில், கடலோரப் பகுதியில் மீனவர்களுடன் பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்ட கவுன்சிலர்.

காங்கிரஸ் கட்சியின் வார்டு 126 கவுன்சிலர் அமிர்த வர்ஷினி மற்றும் அவரது குழுவினர் டிசம்பர் 26 அன்று கடலோரத்தில் உள்ளூர் மீனவர்களுடன் சேர்ந்து சுனாமியை நினைவுகூரவும், அமைதி மற்றும் தீங்குகளில் இருந்து பாதுகாப்பிற்காகவும் பிரார்த்தனை செய்தனர், பின்னர், அமிர்த வர்ஷினி தனது வார்டுக்கு உட்பட்ட சுமார் 1000 காலனி பெண்களுக்கு புடவைகளை பரிசளிக்க ஏற்பாடு செய்தார் என்று அவரது அலுவலகம் சமீபத்தில் கூறியது.