மயிலாப்பூர் டைம்ஸின் கிறிஸ்துமஸ் குடில் போட்டி

வீட்டிலேயே பிரமாண்டமான குடிலை உருவாக்கி மற்றவர்களுக்குக் காட்ட மக்களை ஊக்குவிப்பதற்காக இந்தப் போட்டி நடத்தப்படுகிறது. குடில் உருவாக்கும் போது குடும்பங்கள் மறுசுழற்சி…

Verified by ExactMetrics