ஹோட்டல் சவேராவில் கிறிஸ்துமஸ் கேக்-மிக்ஸிங் நிகழ்ச்சி

வெள்ளிக்கிழமை காலை மயிலாப்பூரில் உள்ள ஹோட்டல் சவேராவில் உள்ள ஒரு அரங்கில் கிறிஸ்துமஸ் விழாவிற்கு , ஹோட்டலின் விருந்தினர்கள் மற்றும் சமையல்…

Verified by ExactMetrics