தீம் ரங்கோலி போட்டி, இந்த மந்தைவெளி சமூகத்தின் குடியரசு தின நிகழ்வை சிறப்பித்தது.

மந்தைவெளி ராஜா தெரு குடியிருப்பாளர்கள் நல சங்கம் 74வது குடியரசு தினத்தை ஜனவரி 26, 2023 அன்று தங்கள் தெருவில் ‘மூவண்ண…

மயிலாப்பூர் பகுதிகளில் சிறிய அளவிலும், சுறுசுறுப்பாகவும் நடைபெற்ற குடியரசு தின நிகழ்வுகள்

குடியரசு தினம் மற்றும் சுதந்திர தினம் எது வந்தாலும் அதைக் கொண்டாடும் ஒரு சில குழுக்கள் உள்ளன. தொற்றுநோய் பரவி வரும்…