மாட வீதியில் காலை நேரத்தில் பாராம்பரிய உணவான கூழ் விற்பனை

மயிலாப்பூரின் மூலைகளிலும் தெரு முனைகளிலும், வியாபாரிகள் இப்போது தாகத்துடன் இருக்கும் மக்களுக்கு கோடையை சமாளிக்க ஏதாவது ஒரு உணவை விற்பனை செய்கின்றனர்.…

Verified by ExactMetrics