காந்தி அமைதி அறக்கட்டளையின் பள்ளி மாணவர்களுக்கான கைவினைப் பயிற்சிபட்டறை

ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள காந்தி அமைதி அறக்கட்டளை, ‘Youth for Peace’ திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, பள்ளி மாணவர்களுக்கான ஆக்கப்பூர்வமான பயிலரங்கை ஏற்பாடு…

Verified by ExactMetrics