கொலு பொம்மைகள் விற்பனை: வடக்கு மாட வீதியில் முதன்முதலாக கடை அமைத்த வியாபாரிகள்.

வரவிருக்கும் நவராத்திரி விழாவுக்கான கொலுவுக்காக பொம்மைகளை விற்கும் வியாபாரிகள் முதன் முதலில் மயிலாப்பூரில் உள்ள வடக்கு மாட வீதியில் கடைகளை அமைத்துள்ளனர்.…

மயிலாப்பூர் வடக்கு மாட வீதியில் கொலு பொம்மைகளின் விற்பனை தொடங்கியது

நவராத்திரி விழாவுக்காக மயிலாப்பூர் வடக்கு மாட வீதியில் கொலு பொம்மைகள் விற்பனை தொடங்கியுள்ளது. சுமார் இருபது கடைகளில் பொம்மைகள் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.…

Verified by ExactMetrics