ஆழ்வார்பேட்டை குடியிருப்பாளர் சதுரங்கம் தொடர்பான பாடலை உள்ளூர் வரலாற்றுடன் எழுதியுள்ளார்.

இந்தியாவில் மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற்றுவரும் செஸ் ஒலிம்பியாட் நினைவாகவும், இந்திய வரலாறு மற்றும் புராணங்களுக்கு அதன் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்தும் விதமாகவும், திருவாலம்பொழில் கே.ராம்குமார்…

Verified by ExactMetrics