சர் சிவசாமி கலாலயா சீனியர் செகண்டரி பள்ளியின் ஆண்டு விழா: நவம்பர் 3.

சிவசாமி கலாலயா சீனியர் செகண்டரி பள்ளியின் ஆண்டு விழா. நவம்பர் 3-ஆம் தேதி வியாழன் அன்று ஆழ்வார்பேட்டை, டி.டி.கே. சாலையில் உள்ள…

Verified by ExactMetrics