நாரத கான சபாவில் ‘சல்யூட் மதர்ஸ்’ அன்னையர் தின விழா

ஒவ்வொரு ஆண்டும், அதன் அன்னையர் தின நிகழ்வில், பல்வேறு துறைகளில் முத்திரை பதித்த தாய்மார்களை ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் கவுரவிக்கிறது. சல்யூட்…

Verified by ExactMetrics