மயிலாப்பூரில் மேலும் இரண்டு அம்மா கிளினிக்குகள் தொடக்கம்

கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் தமிழக முதல்வர் அம்மா கிளினிக்கை மயிலாப்பூரில் தொடங்கிவைத்தார். இங்கு சளி, இருமல், காய்ச்சல் மற்றும் தலைவலி…