நோன்பு காலத்தில் ஏழைகளுக்காக பணம், அரிசி, பருப்பு போன்றவற்றை ஒதுக்கி வைக்க தேவாலயம் ஊக்குவிக்கிறது.

சாம்பல் புதன் கிழமைக்காக, ஆர்.ஏ.புரத்தில் உள்ள அவர் லேடி ஆப் கைடன்ஸ் தேவாலயத்தில், காலை 6 மணிக்கு ஒன்று, மாலை 6.15…

சாம்பல் புதன் கிறிஸ்துவர்களுக்கான தவக்காலத்தின் தொடக்கத்தைக் குறிக்கிறது; பிப்ரவரி 22ல் சிறப்பு சேவை

சாம்பல் புதன் இந்த ஆண்டு பிப்ரவரி 22 அன்று வருகிறது. இந்த நாள் தவக்காலத்தின் தொடக்கத்தைக் குறிக்கிறது மற்றும் கிறிஸ்தவ சமூகத்தால்…

தேவாலயங்களில் தவக்காலம் மார்ச் 2 முதல் சாம்பல் புதனுடன் தொடக்கம்.

சாம்பல் புதன் இந்த ஆண்டு மார்ச் 2ம் தேதி கிறிஸ்தவர்களால் அனுசரிக்கப்படுகிறது மற்றும் உள்ளூர் கத்தோலிக்க தேவாலயங்களில் சாம்பல் புதன் ஆராதனைகள்…